سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دل نوشته های یک دیلامی

فردای تو امروز ساخته میشود

استاد پناهیان:

فردا همان روزی است که ممکن است هرگز آن را نبینی و دیروز همان روزی است که حتما دوباره آن را در قیامت خواهی دید. امروز همان روزی است که دو فرصت مهم در اختیار داری : یکی جبران خرابیهای دیروز و دیگری زمینه سازی برای خوبیهای فردا .

فردای تو امروز ساخته میشود پس کار امروز را به فردا نینداز.[ یادداشت ثابت - یکشنبه 93/3/5 ] [ 10:8 عصر ] [ میلاد بابایی ]

نظر

تمام جنگ ما بخاطر نمازه ...

افسران - تمام جنگ ما بخاطر نمازه ...[ شنبه 93/6/8 ] [ 10:16 عصر ] [ میلاد بابایی ]

نظر

خدا میبیند...

افسران - خدا می بیند ...[ سه شنبه 93/4/31 ] [ 3:39 عصر ] [ میلاد بابایی ]

نظر